Tin tức nổi bật

Tin Tức

Thử hình dung diện mạo TP Thủ Đức

Thử hình dung diện mạo TP Thủ Đức

Ngày đăng 01-09-2020

Toàn cảnh Khu Trường Thọ – Nơi sẽ là trung tâm thành phố Thủ Đức

Toàn cảnh Khu Trường Thọ – Nơi sẽ là trung tâm thành phố Thủ Đức

Ngày đăng 27-08-2020

Quy trình - thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư 2020

Quy trình - thủ tục chuyển nhượng căn hộ chung cư 2020 trong tất cả các trường hợp, hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng căn hộ.

Ngày đăng 25-08-2020

Quy trình chuyển nhượng căn hộ chung cư đã có sổ

Sau qua trình thương thảo, mặc cả thì cuối cùng người mua và người bán đi đến quyết định cuối cùng là cần bán và cần mua.

Ngày đăng 20-08-2020