Sản phẩm nổi bật
Quy mô: 2 block, 1.530 căn hộ và Shophouse
Năm xây dựng: 2020
Gía từ: 1 tỷ
Bán: 1tỷ - Thuê: ....